บริษัท ชิบิยา จำกัด


ก่อตั้งโดยบริษัท ซี.บี.ฟู้ด-เทค จำกัด เมื่อปีพ.ศ. 2560 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารทะเล เบเกอรี่ และติ่มซำ บริษัทฯมีทีมงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักรมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อช่วยปรับปรุงไลน์การผลิตของลูกค้าให้ดีขึ้น
 
ดูเพิ่มเติม
Click Here

AGENT WANTED !!

email for more info

ข่าวล่าสุด