บริษัท ซี.บี.ฟู้ด-เทค จำกัด


บริษัท ซี.บี.ฟู้ด-เทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2540 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารทะเล เบเกอรี่ และติ่มซำ บริษัทฯ มีทีมงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อช่วยปรับปรุงไลน์การผลิตของลูกค้า ได้ดังนี้
 
ดูเพิ่มเติม
Click Here

AGENT WANTED !!

email for more info

สินค้าที่ได้รับความนิยม

ข่าวล่าสุด