สินค้า

ชื่อสินค้า :Aek Polytech
รายละเอียด :

บริษัทได้มีการออกแบบเครื่องจักรและเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องจักร ด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่องคัดขนาดกุ้ง , เครื่องคัดขนาดปลา, เครื่องต้มกุ้ง, อ่างล้างวัตถุดิบ, โครงสายพานลำเลียง เป็นต้น จากประสบการณ์ การพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารมากกว่า 25 ปี ทำให้ปัจจุบัน บริษัท เอกโปลีเทค จำกัด ก้าวสู่การเป็นผู้นำการผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ถูกต้องและทันสมัย จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึ้น หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากเดิมที่มูลค่าน้อยให้มีมูลค่ามากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนตัวเงินที่มากขึ้นนั่นเอง